Mi vagyunk a harminc-​ vagy negyven-​valahanyadik nemzedék, akik a Kárpát-​medencét magyarként lakják. Mit jelent számunkra az az évezredes hagyomány, amelyet az elődeink hagytak ránk? Mit jelent magyarnak lenni a XXI. század elején?

Szeptember 11-én, szombaton délután két program keretében adtunk teret a fenti kérdéseknek. Ezeken akár külön-​külön is részt lehetett venni.

Időpont: 2020. szeptember 29., 18:00. Előadó: Illés Gergely

1848. március 15-én forradalom tört ki Pesten, melynek eredményeként Magyarország visszanyerte önállóságát. Fél évvel később, szeptember 29-én, a Velencei-tó északi partján, Pákozd és Sukoró között megvívták a szabadságharc első nagy csatáját. De mi történt e két esemény között? Hogyan teltek a forradalom hetei, mivel foglalkozott a Batthyány-kormány és miként jutottunk el a fegyveres összeütközésig? Ezekről a kérdésekről szól az előadás egyik része. A másik részében pedig arra keressük a választ, hogy mi közünk van mindehhez, mi dolgunk van nekünk, ma élőknek, a 172 esztendővel ezelőtt történtekkel?

Ahhoz, hogy a hely működni tudjon és ilyen, illetve ezekhez hasonló programokat tudjunk szervezni, a Te támogatásodra is szükség van! Ezért a programjainkon való részvétel hozzájárulásos, melyet kérünk, anyagi helyzeted függvényében tegyél meg. (200, 300, 400, 500 Ft) Köszönjük!


Időpont: 2020. október 13. kedd, 18 óra. Előadó: Illés Gergely
A szocialista rendszer négy hazai évtizede közül talán az első a leginkább feszültségekkel terhes, nehéz és feldolgozatlan örökséget jelentő, a ma élő nemzedékek számára. A technológiai fejlődés, a társadalmi viszonyok gyökeres átalakítása, a tulajdonviszonyok korábban elképzelhetetlen mértékű átszabása, a hatalomgyakorlás korlátlan és zsarnoki volta, a szovjet hadsereg jelenléte, a moszkvai vezetők közvetlen beavatkozása a magyar kormányzatba, a hidegháborús légkör – mindegyik csupán egy eleme a XX. század közepén lezajló folyamatoknak és jelenségeknek. Az ötvenes évekről szóló előadás ezen jelenségek és folyamatok tükrében veszi vizsgálat alá a magyarországi szocializmus kezdeti korszakát. 
Ahhoz, hogy a hely működni tudjon és ilyen programokat tudjunk szervezni, a Te támogatásodra is szükség van! Ezért a programjainkon való részvétel hozzájárulásos. Ennek ajánlott összege (anyagi helyzeted függvényében) 200, 300, 400, vagy 500 forint.

2020. szeptember 11-én Illés Gergely, a három éves Ezüst Sirály Közéleti Műhely alapítója beszélt az elmúlt évek tapasztalatairól, a Műhely lényegéről és jövőbeli terveiről. Az előadás itt hallgatható meg.