Október 5-én, kedden 18 órától került sor az Ezüst Sirály első Klubestjére. Ez az alkalom egy kéthetente ismétlődő sorozat nyitánya volt. Ezeken az esteken az Ezüst Sirály által képviselt irányok kapnak teret, elsősorban beszélgetések, eszmecserék formájában. A hagyomány ereje, azaz a magyar történelem közelebbi és távolabbi kérdései sűrűn lesznek terítéken, de az eszmék világa és a közélet tere is bármikor napirendre kerülhet.

A mostani, nyitó alkalomnak kiemelt kérdésköre lesz az október 23-ára való készülődés. Így ha ezzel kapcsolatban ötlete, kérdése, kérése van valakinek, hozza magával bátran. Mindezek mellett pedig szó lesz a klubest alapvető irányairól és működési módjairól is.

Mi vagyunk a harminc-​ vagy negyven-​valahanyadik nemzedék, akik a Kárpát-​medencét magyarként lakják. Mit jelent számunkra az az évezredes hagyomány, amelyet az elődeink hagytak ránk? Mit jelent magyarnak lenni a XXI. század elején?

Szeptember 11-én, szombaton délután két program keretében adtunk teret a fenti kérdéseknek. Ezeken akár külön-​külön is részt lehetett venni.

Időpont: 2020. szeptember 29., 18:00. Előadó: Illés Gergely

1848. március 15-én forradalom tört ki Pesten, melynek eredményeként Magyarország visszanyerte önállóságát. Fél évvel később, szeptember 29-én, a Velencei-tó északi partján, Pákozd és Sukoró között megvívták a szabadságharc első nagy csatáját. De mi történt e két esemény között? Hogyan teltek a forradalom hetei, mivel foglalkozott a Batthyány-kormány és miként jutottunk el a fegyveres összeütközésig? Ezekről a kérdésekről szól az előadás egyik része. A másik részében pedig arra keressük a választ, hogy mi közünk van mindehhez, mi dolgunk van nekünk, ma élőknek, a 172 esztendővel ezelőtt történtekkel?

Ahhoz, hogy a hely működni tudjon és ilyen, illetve ezekhez hasonló programokat tudjunk szervezni, a Te támogatásodra is szükség van! Ezért a programjainkon való részvétel hozzájárulásos, melyet kérünk, anyagi helyzeted függvényében tegyél meg. (200, 300, 400, 500 Ft) Köszönjük!


Időpont: 2020. október 13. kedd, 18 óra. Előadó: Illés Gergely
A szocialista rendszer négy hazai évtizede közül talán az első a leginkább feszültségekkel terhes, nehéz és feldolgozatlan örökséget jelentő, a ma élő nemzedékek számára. A technológiai fejlődés, a társadalmi viszonyok gyökeres átalakítása, a tulajdonviszonyok korábban elképzelhetetlen mértékű átszabása, a hatalomgyakorlás korlátlan és zsarnoki volta, a szovjet hadsereg jelenléte, a moszkvai vezetők közvetlen beavatkozása a magyar kormányzatba, a hidegháborús légkör – mindegyik csupán egy eleme a XX. század közepén lezajló folyamatoknak és jelenségeknek. Az ötvenes évekről szóló előadás ezen jelenségek és folyamatok tükrében veszi vizsgálat alá a magyarországi szocializmus kezdeti korszakát. 
Ahhoz, hogy a hely működni tudjon és ilyen programokat tudjunk szervezni, a Te támogatásodra is szükség van! Ezért a programjainkon való részvétel hozzájárulásos. Ennek ajánlott összege (anyagi helyzeted függvényében) 200, 300, 400, vagy 500 forint.

2020. szeptember 11-én Illés Gergely, a három éves Ezüst Sirály Közéleti Műhely alapítója beszélt az elmúlt évek tapasztalatairól, a Műhely lényegéről és jövőbeli terveiről. Az előadás itt hallgatható meg.