Időpont: 2020. október 13. kedd, 18 óra. Előadó: Illés Gergely
A szocialista rendszer négy hazai évtizede közül talán az első a leginkább feszültségekkel terhes, nehéz és feldolgozatlan örökséget jelentő, a ma élő nemzedékek számára. A technológiai fejlődés, a társadalmi viszonyok gyökeres átalakítása, a tulajdonviszonyok korábban elképzelhetetlen mértékű átszabása, a hatalomgyakorlás korlátlan és zsarnoki volta, a szovjet hadsereg jelenléte, a moszkvai vezetők közvetlen beavatkozása a magyar kormányzatba, a hidegháborús légkör – mindegyik csupán egy eleme a XX. század közepén lezajló folyamatoknak és jelenségeknek. Az ötvenes évekről szóló előadás ezen jelenségek és folyamatok tükrében veszi vizsgálat alá a magyarországi szocializmus kezdeti korszakát. 
Ahhoz, hogy a hely működni tudjon és ilyen programokat tudjunk szervezni, a Te támogatásodra is szükség van! Ezért a programjainkon való részvétel hozzájárulásos. Ennek ajánlott összege (anyagi helyzeted függvényében) 200, 300, 400, vagy 500 forint.