avatobeszed1

Április 7-én megtartottuk az avatóbulit is! Mit is mondhatnánk? Először is köszönjük mindazoknak akik bármiben is segítettek, támogattak, bíztattak minket! Zsuzsi köszöntőbeszédéből idézve: "Azoknak, akik hoztak, vagy vittek, azoknak, akik segítettek, vagy épp nem beszéltek le, azoknak akik idébb vagy odébb tettek, cipeltek, vagy bármit is tettek, bíztattak, szóval mindenkinek, akinek bármi köze is volt van, vagy lesz ehhez a helyhez!"

És persze köszönjük azoknak is, akik velünk töltötték ezt a szép szombat délutánt, illetve estét, velünk örültek, ünnepeltek. Gergő beszédének (amit alább teljes terjedelmében olvashattok is) utolsó mondatát idézve a KÖZépPONT elsődleges és talán legfontosabb feladatát már most el is végezte, hisz mily sok ember, mily sokféle életút találkozott itt és most már ezen alkalomból is! Gyertek, várunk, nyitva áll a KÖZépPONT!

A 2018. április 7-én elhangzott avatóbeszédet itt olvashatjátok. Írta és elmondta: Illés Gergely

"Kedves egybegyűltek, kedves KÖZépPONT Avatók! Most egy Avató beszédet hallotok. Ezt a beszédet én mondom el, holott e helyhez nekem igen korlátozottan van közöm.

Az elmúlt hónapok munkálatainak javát, sok segítség és támogatás mellett, a két Zsuzsa végezte el. Magam, jó ha néhány napot festegettem, s még néhány alkalmat pakolásztam itt. Így én most csak a partvonalról beszélek. De ha már így alakult, akkor ahogy mondani szokták, kibicnek semmi sem drága: lássuk hát a medvét! Ezek a falak itt körülöttünk, több mint száz éve állnak már. ..

Ez a tér kezdetben talán pinceként működött – néhány éve pedig még egy kerékpár műhelynek és boltnak adott helyet. Nos, ez a pince az a hely, aminek az avatására itt most összegyűltünk. Amikor a nevét kapta a hely, a KÖZépPONT elnevezés vetődött a papírra. Szándéka szerint ez a KÖZépPONT, a megvalósításról szól. Arról szól, hogy vannak magasabb rendű célok, szép eszmék, ideák, álmok. S van a valóság, a hétköznapi lét, a mindennapok gyakorlata. És e kettőről akarja e hely bebizonyítani, hogy lehet együtt is, s nem csak külön-külön. Mert mit érnek a szép eszmék, a metafizikai gondolatok, az önismereti fölismerések, ha a mindennapi valóság mindig másról szól? Ha az elképzelt szép világ csak a fejünkben létezik, de a munka, a pénzkeresés, a napi robot más irányba visz?

Ez a hely azért jön létre, hogy ezt a törést, ezt a kettőséget orvosolja. Megmutassa a saját példáján keresztül is, hogy igenis LEHET, s teret adjon másoknak is, hogy ebbe az irányba lépéseket tegyenek. Hogy a belső és a külső valóság ne meghasonulva létezzen egymás mellett, hanem összhangban, harmóniában szolgálhassa az életet. A tervek szerint ez a KÖZépPONT két fő részből áll. Ebből az első, a fontosabb, a TÉR, a Közösségi Tér. Egy tér, ami teret ad a benne lévőknek, teret ad arra, hogy álmodhassanak, terveket szőjenek, s a megvalósításba is belevágjanak. Teret ad ahhoz is, hogy találkozhassanak, közösen gondolkodhassanak, együtt dolgozhassanak. Teret nyer a kreativitás, az alkotás, az értékteremtés. Teret kapnak a művészetek is. Meglehet, kis csoportok ajándéktárgyakat készítenek, mások tanulókört működtetnek, megint mások ételosztást szerveznek. Lehet itt országjáró gyűlés, cselekvő csoport, gondolkodó-kör, olvasó társaság. Ha minden igaz, akkor lesz egy kis könyvtár is. Meg sok minden más. És rendre lesz tere a csöndnek is. Magasrendű célok, jó minőségű programok. Szinte, mint egy igazi kis „szellemi művelődési ház”.

A másik rész a BOLT. Az Adomány Bolt. A Bolt segíti a tárgyak, dolgok vándorlását, ezáltal segíti a társadalmunkon belüli anyagi kiegyenlítést. Segít a kevésbé jómódú embertársainkon, nemcsak elvi síkon, hanem konkrét tettekben is. Mindezek mellett a bolt támogatja a Közösségi Tér fönntartását, működtetését. A bolt támogatható azzal is, ha valaki hasznos, értékes, jó minőségű dolgot „ad bele”, de támogatható azzal is, hogy valaki itt vásárol, némi többletért. Lehet ide jó minőségű dolgokat hozni. Mindez, egyeztetés kérdése, az „igazgatónők” felé!

Kedves egybegyűlt Avatók! Egy ilyen Avató alkalom az emlékezésre is kiváló lehetőséget biztosít. Arra, hogy röviden áttekintsük, hogyan jutottak el a dolgok idáig. Nos, ha valaki a krónikák könyvét jó helyen üti föl, akkor ott kibogarászhatja, hogy a ’90-es évek közepén, nem messze innen, a Budai Vár tövében, működött egy kis bolt. Úgy hívták Tár-Ház. Művészembereknek, amatőr alkotóknak biztosított teret, hogy az „áruikkal” a közönség elé léphessenek. E Tár-Házat egy asszonyság hozta létre, az itt lévők közül többen is ismerték. Bach Melittának hívták, s lassan már egy évtizede, hogy elhagyta e földi világot… Ő szervezte be a boltba maga mellé a Zsuzsát. A Sáfrány Zsuzsát. A Tár-Házas világ e két nő köré épült. Idővel a bolton belül köréjük nőttek kis csoportok, amelyek „önismerettel” kezdtek el foglalkozni. Azon törték a fejüket, hogyan lehetne a nagy elveket, apró-cseprő hétköznapi tettekre váltani. Vannak itt jó néhányan, akik már akkor is ott voltak. Köztük van a Zsuzsi is. A Schweickhardt Zsuzsi. Aki elsőre jól le tudja írni a nevét, az jutalomban részesül az est végén! Évek múltán a Tár-Ház ugyan bezárt, de a társaság egy része megmaradt. Nem sokkal később létrejött egy Alapítvány. Majd újabb néhány év múltán, már a Melitta nélkül, egy kis csapat nagy feladatot vállalt magára, s a Belváros közepén egy lakásban, megnyitott egy Jóakarat Köz-pontot. Ekkoriban itt működött a szellemi alkotás, a gyakorlatba való átültetés, a hétköznapizálás.

Azután, kisebb szünet után, érünk el a máig. Ez a hely, ez a KÖZépPONT, egyszerre olvasztja magába a Tár-Ház és a Jóakarat Központ tapasztalatait. Mert a sok jó élmény, szép emlék és mély átélés mellett, volt néhány fontos tanulság is. Hogy nem elég a lelkesedés, de kell az elköteleződés is. Hogy nem elég a szó, kulcskérdés a tett is. S hogy fontos az egyenlőség, de fontosak a világos viszonyok is. Fontos, hogy ki mit csinál, mit nem, mit ígér, és mit tart be. Itt tart most a dolog. S hogy merre tovább? Mi a következő lépés? Megalakult egy Betéti Társaság, amely az Adomány Boltot üzemelteti, és működik tovább az Alapítvány, amely a Közösségi Tér hátterét biztosítja. Van sok nagy álom, sok tapasztalat, sok tudás. Így tehát most jöhet a kihívás, az első hónapok, a beüzemelés, a beindítás ideje. De az első dolgát a KÖZépPONT már el is végezte: hisz már e percben is mily sok ember, mily sokféle életút találkozik itt. Ez a hely ITT ÉS MOST, ezzel az Avató ünnepséggel a világra jő. Kívánom, hogy legyen szép és élménydús az elkövetkező időszak. Kísérje áldás a sok munkálkodást, adassék meg az erő anyagiakban, lelkiekben, szellemiekben is."