A KÖZépPONT működését a 2005-ben létrejött MI-TI-ÉN Alapítvány és a 2018-ban e célból elindított KÖZépPONT Közösségi Bt. biztosítja. Az alapítványt és bt-t a közös szellemiség, a közös cél, és nem utolsó sorban a működtetők személye: Sáfrány Zsuzsa és Schweickhardt Zsuzsa köti össze.

A KÖZépPONT önfenntartó, nem függ nagy támogatóktól, pályázatoktól, önkormányzattól, államtól, egyháztól, azaz teljes egészében magánkezdeményezés. Anyagi hátterét a Bt által működtetett adománybolt valamint az Alapítványhoz befolyó programhozzájárulások és a támogatások biztosítják.

Fontos kiemelnünk, hogy célunk, hogy a közösségi tér által jó minőségű tevékenységeket, programokat, az adománybolton keresztül pedig jó minőségű ruhákat, tárgyakat tegyünk elérhetővé bárki számára – anyagi és a társadalmi háttértől függetlenül. Ezért programjainkon minimális hozzájárulást kérünk, az adományboltban pedig a ruhák és a használati tárgyak árát alacsonyan határoztuk meg.

Ugyanakkor ahhoz, hogy a KÖZépPONT működni tudjon, szükség van a támogatásaitokra is. Így amennyiben lehetőséged van, és úgy döntesz, örömmel fogadjuk, ha a megadott árnál nagyobb összeget ajánlasz fel vagy más úton támogatod anyagilag a KÖZépPONTot.

A KÖZépPONT nem létezhetne azok nélkül, akik munkájukkal járulnak hozzá.

Mindazok, akik itt programokat, előadásokat tartanak, vagy éppen zenélnek, ezt felajánlásból, támogatásként teszik, ellenszolgáltatás nélkül. Vannak köztük elismert szakemberek, és olyanok is, akik egyszerűen valamilyen tudással rendelkeznek, és szívesen adják ezt át másoknak (és erre szeretnénk mindenkit bátorítani!).

 A ”látható” programok mellett szólnunk kell azokról, akik tárgyi felajánlásaikkal segítenek: így kaptunk pianínót, varrógépet, hűtőt, polcokat….

Külön köszönet illeti azt a számtalan közreműködőt, akik segítenek ruhákat hajtogatni, termet pakolni, szerelni, szervezni, könyvet válogatni, és még sorolhatnánk….

Végül, de nem utolsó sorban: A KÖZépPONT nemcsak a Kiss János altábornagy utcai helyiségről szól. Kapcsolatban és együttműködésben állunk sokféle kezdeményezéssel, szerveződéssel, illetve bevételeinkből támogatást is juttatunk el kezdeményezésekhez mind Budapesten, mind vidéken.