Artboard 2 zsuzsi4 s szrkeRöviden:
Önfenntartó szellemi, közösségi tér, alkotóműhely és adománybolt

És kicsit hosszabban:
Egy tér, amely több dolognak is teret ad, több dolgot fog össze és kapcsol egy középpontba:

 • Elsősorban képvisel egy szellemiséget, mely természetesen közös szellemi munkában is megnyilvánul. Ezért e hely egyfajta szellemi műhely, vagyis: SZELLEMI TÉR.
 • Az itt folyó tevékenységek teret nyitnak múltunk tiszteletére, jelenünk megélésére és jövőnk újragondolására, természeti és élő környezetünkkel való kapcsolatunk kibontakoztatására, az élet csodájának a megnyilvánítására, egy élhető világban való élhető világ megteremtésének segítésére, így a szó legszorosabb értelmében ÉLET-TÉR.
 • Célunk, hogy teret biztosítsunk az elcsendesedésnek, az elmélyülésnek, a belső béke megtalálásának, a napi zakatból való kivonulásnak, így aztán: CSENDTÉR is.
 • De egy alkotóműhely is, amelyben (el)használt dolgokat kreatív módon újrahasznosítunk, bármiből bármit alkotunk, illetve a szellemi térben megszülető, esetleg "kívülről" bekerülő ötletek, kezdeményezések valóra válnak. Ebből következően: ALKOTÓTÉR is.
 • Programokat is szervezünk ide. Vagyis: PROGRAMTÉR is.
 • Kiállítások, előadások és minden egyéb lehetséges formában helye van itt művészeteknek, a kultúrának, tehát: KULTÚRTÉR is.
 • Közös pontjaink megtalálásának a tere, így KÖZÖS(SÉGI) TÉR is.
 • Sok-sok ember, gondolat, ügy találkozási pontja is, tehát TALÁLKATÉR is.
 • Működik benne egy adománybolt, amely lehetőséget ad a pénz új szemléletű megközelítésére, ahol tárgyak kapnak új értéket, cserélnek gazdát, és megélhető az adni jó élménye is. Tehát ADOMÁNYOZÓ TÉR is.
 • És egyben TÁMOGATÓ TÉR is, hiszen egész működésünk támogatásra épül, és mi magunk is továbbtámogatunk ügyeket, szervezeteket, egyéneket, úgy magával a hellyel, mint aktív részvételünkkel, megvalósítással, és anyagilag is.
 • Teret ad a belőlünk, illetve a betérőkből születő ötleteknek, kezdeményezéseknek, tudásunk, értékeink megosztásának, tehát ilyen értelemben MEGOSZTÓ, vagy inkább AJÁNDÉKTÉR is.
 • ÖNFENNTARTÓ TÉR, hiszen az adományboltból és az összes egyéb itt zajló tevékenységekből befolyó pénz mind azt a célt szolgálja, hogy a hely működni tudjon, ezek a tevékenységek meg tudjanak valósulni, és születhessenek újabb és újabb jó ötletek, kezdeményezések.
 • De van egy KÜLTÉR is, hiszen fontos számunkra a vidék és város, szűkebb és tágabb hazánk és környezetünk kapcsolata, megismerése, az értékek összekötése.
 • Az egész hely szellemiségét meghatározza a kreativitás, a játék. Tehát ez egy igazi JÁTSZÓTÉR is.
 • És nem utolsó sorban az egyik legfontosabb szerepe, hogy segítse és biztosítsa az öröm, a szabadság megélését a SZABADSÁG TERE-ként.

Mindezt pedig megfűszerezi a jókedv és a humor!