56Forradalom és ellenforradalom – népköztársaság és köztársaság.

A kezdet kezdetén az 1956-os októberi napok történéseit forradalomnak nevezték, majd hosszú évtizedeken át hivatalosan csak ellenforradalomként emlegették. Harminc évvel ezelőtt azonban visszatért az eredeti szórend: ami addig ellenforradalom volt az újra forradalom lett. És éppen harminc éve, 1989. október 23-án az országunk államformája népköztársaságból újra köztársaság lett.

csillagCsillag vándorol az égen. Egy apró, pici csillag, épp csak látható a Földről. Gyorsan halad előre, sebesen vágtat a mennyei útján. Suhan, akár egy nyílvessző. S ahogy suhan, ahogy halad, letekint a Földre, s mit lát? Meglát egy várost, amelyet egy folyó szel át, és a folyó fölött tömérdek kis csillag keletkezik és huny ki pillanatról-​pillanatra, újra meg újra. Az emberek tűzijátéknak hívják, de a kis csillag ezt nem tudhatja. Csak elámul ahogy halad tova, hogy milyen csodák rejlenek odalent, alant, ebben a különös városban, ebben a különös nyáresti éjszakában.

Az előkészületek: kenyérdagasztás, életfakészítés. Aztán másnap az ünnepség: ünnepi beszéd, majd a kenyérszegés. 
Köszönjük mindenkinek a közös készülődést és az együtt ünneplést!

trianon

 

 

 

 

 Emlékbeszéd - Elhangzott 2019. június 4-én, a KÖZépPONT-ban, írta és elmondta: Illés Gergely

Kilencvenkilenc éve már…
Kilencvenkilenc évvel ezelőtt, délután fél ötkor aláírtak egy darab papírt, aláírtak egy hivatalos okmányt. Az aláírás szentesítette a békét Magyarország és a világ többi országa között. Hogy azután ebből a békéből mi lett, az meglehetősen közismert.

marc15 1

Március 15-i ünnepünkről előadással, kis szertartással és beszélgetéssel emlékeztünk meg a KÖZépPONT-ban. Az előadás szövegét az alábbiakban olvashatjátok. Az ünnep házigazdája Illés Gergely volt.

1 év2017. november 15-én írtuk alá a bérleti szerződést, ami lehetővé tette, hogy belevágjunk ebbe a csodás dologba, amit a KÖZépPONT jelent nekünk! Köszönjük, hogy kis ünnepségünkre ennyien eljöttetek, és egy szép estét tölthettünk együtt.

 

 

56Lelkesedés, szabadság, fegyverek, sebesültek és halottak.

Letörtség, elkeseredés, megtorlás, elszürkülő hétköznapok. 

adventi gertya
Úgy döntöttünk, hogy az adventi vasárnapokat a csendnek, az alkotásnak, a békének, az együttlétnek, a zenének szenteljük. 

Ezért december 2-án, 9-én és 16-án mindenkit nagy-nagy szeretettel vártunk, aki úgy érezte, a bevásárlási őrület helyett inkább kézműveskedne, gyermekével mesét hallgatna, közös gyertyagyújtásban venne részt, majd egy kis muzsikával zárná a napot. 

Trianon2018. június 4-én  "Emlékezés Trianonra, emlékezés a Nagy-Magyarországra" beszélgetéssel egybekötött megemlékezést tartottunk. A meghívó és az emlékbeszéd szövege itt olvasható: